Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer mij

healing als alternatieve behandelmethode

Wie ben ik

Ik ben Pierre Vreijsen en ik ben in Nederland geboren. 

Toen ik in 1968 naar België kwam, had ik nooit gedacht dat ik er heel mijn verdere leven zou blijven. In de jaren '70 ontdekte ik dat ik de gave had om energie door te geven via handoplegging. Na verschillende succesvolle behandelingen ben ik in 1980 met mijn praktijk gestart. Een juiste keuze ! De patiënten die ik al geholpen heb, zijn ontelbaar ! Verschillende tijdschriftartikels op mijn website vertellen mijn verhaal. Ook mijn praktijkervaringen bij de ziektebeelden geven een beeld van wat ik met mijn therapie bereik.

 

Ik ben gevaccineerd. Vanaf nu is mijn praktijk weer open voor iedereen.

TOP

" je moet er maar leren mee leven "

Ik krijg als healer dagelijks mensen over de vloer met chronische pijn en chronische ziekten zoals CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) en fibromyalgie, MS (Multiple Sclerose), mucoviscidose, hartziekten, de ziekte van Crohn, epilepsie, suikerziekte, hersenziekten, incontinentie, baarmoederverzakking, problemen rond vruchtbaarheid,... Daarnaast komen ook evenwichtsstoornissen, bloedcirculatieproblemen, hormonale afwijkingen, spijsverteringsstoornissen, gewrichtsproblemen, problemen met energie en immuniteit, stofwisselingsziekten aan bod in mijn praktijk. De healing die ik toepas, is eigenlijk complementair (aanvullend). Het is dus belangrijk dat wie bij mij komt tegelijkertijd door de klassieke dokter of specialist opgevolgd wordt.

Er bestaan jammer genoeg heel wat vooroordelen over het werk dat healers doen. Dit komt doordat de meeste mensen zich niet grondig en objectief verdiepen in wat wereldwijd "energetische geneeskunde" genoemd wordt. Bovendien denken heel wat mensen zèlf ook over een helende gave te beschikken, maar eigenlijk brengen ze er nauwelijks iets van terecht. Tenslotte vinden bepaalde healers zichzelf of hun inkomsten belangrijker dan een zuivere omgang met hun helend werk. Iemand die slechte ervaringen heeft met minder goede of zelfs onbekwame healers, veralgemeent dat dan naar àlle healers en dat is heel jammer!

TOP

de aura als energieveld

Alles in de natuur heeft een aura: mensen, dieren, planten en ook Moeder Aarde. De aura (geestelijk lichaam of gevoelslichaam) van mensen is als een vibrerend energieveld rondom het fysieke lichaam aanwezig en het is daar ook een kopie van. Dit “ stralingsveld ” verstrekt alle informatie, zowel over de fysieke als over de psychische en emotionele blokkades die er bij mensen (en dieren) aanwezig zijn. Mijn genezende energie op iemands aura en lichaam gaat het organisme geleidelijk beter laten functioneren. Soms is het echter nodig om eerst de aura te zuiveren van spanningen, vooraleer het fysieke lichaam de positieve energie goed kan opnemen en verwerken.

TOP

alles bestaat uit energie: stralingen.trillingen en golven

" De vooruitgang van de wetenschap wordt geremd door bevlogen jonge wetenschappers met een onjuiste opvatting over de aard van de werkelijkheid en met het onterechte filosofische idee dat de mens alleen is opgebouwd uit materie volgens de klassieke fysica, hetgeen volstrekt niet overeenkomt met empirische bevindingen. " (Kwantumfysicus Henri Stapp)

 

" I shall not commit the fashionable stupidity of regarding everything I cannot explain as a fraud." C.G. Jung  

 

De Kosmos is doortrokken van energie. Alles op aarde is doordrongen van stralingen, trillingen en golven. Alles is ook voortdurend in beweging: energievelden wisselen energieën en informatie uit met elkaar. Wat de mens voelt, denkt, zegt en doet, heeft een bepaalde energietrilling. Die trilling heeft een invloed op energievelden van mensen en plaatsen rondom ons. Wie is zich niet spontaan bewust van de positieve of negatieve uitstraling van mensen, huizen en omgeving? Wat ik een paranormale gave noem, is eigenlijk een zeer oud, natuurlijk vermogen van de mens om met kosmische energie te werken. Kosmische energie omzetten in genezende energie: dat is wat ik en healers overal ter wereld doen. De energie die ik doorgeef, voelt voor veel mensen aan als een zalige warmte die soms uren intens voelbaar blijft in de behandelde organen en weefsels.

Door de wekelijkse behandelingen ontstaat er een geleidelijke vooruitgang in iemands gezondheidstoestand, met als gevolg minder chronische ongemakken en minder pijn.

TOP

een stralende aura en een gezond lichaam

" Herenigd met de natuur en zich ervan bewust dat ze hiervan deel uitmaken, voelen de mensen van het derde millennium waarschijnlijk de behoefte zich ook weer met zichzelf te verzoenen. Ze zullen zich onvermijdelijk afvragen waarom ze nog verder zouden moeten vluchten in de vooruitgang, naar steeds maar meer technologie, productie en consumptie. Ze zouden een onweerstaanbare behoefte voelen om lief te hebben, om te lachen en te dansen. Gewoon omdat ze zich zouden herinneren dat het scheppen van evenwicht en coherentie van lichaam en geest de beste manier is om zichzelf en de planeet waarop ze leven, gezond te houden. " (uit "het innerlijke medicijn - de weg naar een nieuwe geneeskunde voor lichaam en geest" van de Belgische chirurg en psychotherapeut Dr. Thierry Janssen)

 

Wie zich al jaren rot voelt en dagelijks op de tippen van zijn tenen loopt van stress, bereikt zelden positieve resultaten op gezondheidsvlak. Mijn  behandelmethode zal dan ook weinig kunnen helpen. Het gaat hier vooral over die mensen die al een hele reeks therapieën uitgeprobeerd hebben en die de volledige verantwoordelijkheid voor hun gezondheid bij de dokter of de alternatieve therapeut leggen. Zij beschouwen hun gezondheid als een op zichzelf staande en louter stoffelijke realiteit. Het is echter niet omdat het lichaam van stoffelijke aard is dat het zich volledig onafhankelijk van de geest opstelt. Een positieve geest draagt zeker bij tot de gezondheid van het lichaam. Elke mens moet werken aan emotioneel evenwicht :  een mooie aura en een sterke gezondheid gaan hand in hand. Mensen vergeten dat bijvoorbeeld de organen van het lichaam niet bestand zijn tegen een non-stop pessimistische levenshouding. De oeroude inzichten van de Oosterse geneeskunde bevestigen dit ook: "Zoals de geest denkt, zo volgt het lichaam". Nieren zijn de zetel van emoties, het hart is de zetel van het gevoel, de lever is het orgaan van de zorgen, enzovoort.  

 

Toch ontmoet ik ook mensen met een ernstige ziekte of beperking die een mooi stralende aura hebben. Dat zijn die enkelingen die hun goed gevoel niet laten aantasten door hun penibele gezondheid. Het is belangrijk dat er zo weinig mogelijk emotionele rommel in de aura aanwezig is. Dan kan de energie die ik geef, zich volledig wijden aan het stimuleren van het fysieke (vertaalt zich in een betere gezondheid) en het emotionele lichaam (leidt tot meer opgewektheid).  Zowel de persoon zelf als de healer zullen geduld moeten hebben vooraleer de chronische pijn vermindert. Ook zullen ze tijd nodig hebben om een langdurige ziekte te verbeteren of tot stilstand te brengen. Dat is ook begrijpelijk als je weet dat de meeste mensen al jaren ziek zijn vooraleer ze bij mij komen.

De Westerse geneeskunde definieert gezondheid als het zo optimaal mogelijk bestrijden van ziekte en ongemakken maar... ten eerste " kan ziekte beschouwd worden als een gelegenheid om dieper in jezelf te graven, om door te dringen tot het domein van je bewustzijn " en ten tweede " zou het fijn zijn als we van onze overtrokken preoccupatie met ziekte konden overstappen op een preoccupatie met gezondheid. Om te beginnen zou dat al kunnen bijdragen aan de bestrijding van onze angst voor de dood, die de motor achter onze preoccupatie met ziekte is. " (Amit Goswami in " De kwantumdokter - De nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing.")   

TOP

geen mirakels maar soms toch prachtige resultaten

Iedereen die er zich in vorige levens in bekwaamd heeft en zich er bewust voor blijft openstellen, ontvangt muzikale inspiratie, wetenschappelijke inzichten, geestelijke wijsheid of ... genezende energie. In meerdere vorige levens heeft de mens zich meerdere talenten eigen gemaakt : een pedagogisch of filosofisch talent, een organisatietalent, een talent voor humor of optimisme, een talent voor muziek, schilderkunst, techniek, koken, een paranormaal talent en ... een talent om healer te zijn. 

"Elke mens is een schepper" (Sonia Hoste channel Asait) die energieën tapt uit de (Kosmische) Bron die onuitputtelijk is. Wat men  'verworven wijsheid', 'inspiratie', 'intuïtie', 'toevallige wetenschappelijke ontdekkingen' of 'genezende krachten' noemt, komt - ondanks iemands talent  - meestal niet uit iemands eigen geest ('EUREKA') of eigen kunnen voort. Het stroomt echtervuit die Al‐Bron, een gigantisch kosmisch energiereservoir. Grote kunstenaars, filosofen en wetenschappers beseffen dit en zijn daarom meestal heel bescheiden. 

"Naast het bestaan van gedachten erkent de fysicus David Bohm (1917 - 1992) ook het bestaan van zuiver bewustzijn voorbij gedachten. Dit laatste beschouwt hij als de bron van alle ware inzichten, intelligentie en creativiteit." (uit "De hele olifant in beeld" van de biologe Marja de Vries

 

Mijn gave is de gave van het genezen. Ook al verricht ik geen 'wonderen', toch bereik ik meer dan eens mooie en soms 'wonder'mooie resultaten. Ik mag terecht trots zijn op mijn helende gave en op mijn wetenschappelijk meetbare, positieve resultaten. Toch blijf ik me bewust van het onderscheid tussen de Bron (waaruit de energie stroomt waarmee ik werk) en het kanaal dat ik ben. Het is geen valse bescheidenheid wanneer ik zeg dat healers niet meer of niet minder zijn dan een doorgeefluik voor genezende energie. Ondanks mijn voortdurend groeiende inzichten in  gezondheidskwesties en ondanks de mooie resultaten die ik bereik, houden mijn beperkingen (de mens achter de healer) me met beide voeten op de grond. Ik ben helemaal geen miracle worker. Mijn behandelmethode heeft tijd nodig om de steken die iemands lichaam heeft laten vallen te helpen oprapen, en soms lukt dat niet (meer). Wanneer de gezondheid het laat afweten, voelt het soms alsof het lichaam ons in de steek heeft gelaten. Men klaagt : "ik heb al jaren last van mijn lever ..." Eerlijkheidshalve geldt voor de meeste mensen nèt het omgekeerde: " De lever heeft al jaren last van de persoon... bv. door de lamentabele leef- en voedingspatronen. En dan te bedenken dat het menselijk lichaam een enorme intelligentie en zelfgenezende kracht heeft, èn een eindeloos geduld.

Niet alleen het lichaam, maar ook de healer staat machteloos wanneer mensen pas bereid zijn om naar hun gezondheid te luisteren als deze het (bijna) volledig heeft laten afweten. Wil ik mensen hiermee een schuldgevoel aanpraten? Helemaal niet. Wèl een verantwoordelijkheidsgevoel! Wanneer men de gezondheidswetten beter leert kennen en begrijpen, hoeft men geen slachtoffer van een soort 'noodlot' te worden. Natuurlijk zijn er ook mensen die met de grootst mogelijke persoonlijke en medische inzet toch met hun gezondheid sukkelen. Ook voor hen is het cruciaal om te blijven streven naar een beter fysiek en emotioneel welzijn.   

 

 

Hoe zit het met het doemscenario dat kanker heet...?

 

De negatieve spiraal waarin iemand met jarenlang aanslepende gezondheidsklachten terecht is gekomen -bijvoorbeeld bij kanker met of zonder uitzaaingen- kan door mijn energiebehandeling niet altijd tijdig stopgezet worden. Het is dan ook niet realistisch om van mij een mirakel te verwachten wanneer... 

 

1. de alarmsignalen van het lichaam eerst jarenlang genegeerd of onderdrukt worden (men hoeft zich dus NIET zomaar neer te leggen bij erfelijke belasting, een verzwakt immuunsysteem, chronische vermoeidheid of pijn,...). Mensen moeten leren om meer aandacht te besteden aan de langzame verzuring of vergiftiging van hun lichaam door een jarenlange slechte spijsvertering of een slechte stofwisseling, een haperende werking van de organen door overmatig of verkeerd eten, door roken, drinken of non-stop medicijngebruik, door te weinig beweging, te veel emotionele stress, te weinig rust, te weinig ontspanning, schadelijke stralen ... 

 

om vervolgens 

 

2. gedurende evenveel jaren allerlei therapieën te volgen die niet de oorzaak/oorzaken van de gezondheidsproblemen aanpakken maar veeleer de symptomen bestrijden 

 

om dan uiteindelijk

 

3. een blitz-bezoek af te leggen bij healers wanneer klassieke en/of complementaire therapieën niet (voldoende) meer aanslaan. 

 

Kanker moet zo goed mogelijk voorkomen wordenzoals ook duidelijk blijkt uit het volgende fragment.

 

" Kanker is evenmin als elke andere ziekte een duidelijk definieerbaar verschijnsel dat plotseling en lukraak als een paddenstoel uit de grond oprijst en op een of meerdere plaatsen in het lichaam verschijnt. Kanker is eerder het gevolg van vele vergiftigingscrises, die als gemeenschappelijke oorzaak een uitputting van energie hebben. (... ) Kanker is er niet de oorzaak van dat iemand ziek is; de ziekte van die persoon veroorzaakt de kanker. ( ... ) Het is een teken van de laatste poging van het lichaam om zich te ontdoen van septische gifstoffen en zure verbindingen die zich hebben opgehoopt doordat het lichaam niet goed in staat was zich van afvalproducten van de stofwisseling, gifstoffen en ontbindende cellen te ontdoen. Kanker manifesteert zich altijd als gevolg van een al giftige toestand in het lichaam. Het is nooit de oorzaak van een ziekte, maar eerder een reactie op een vergevorderde, ongezonde fysieke toestand. " (uit " Kanker is geen ziekte ... maar een overlevingsmechanisme " door natuurgenezer Andreas Moritz

 

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos